a_change_lang.php?news_id=16&language_id=1&lang=bg&locale=bg  a_change_lang.php?news_id=16&language_id=3&lang=de&locale=de  


Air Leakage Test Report

Първата пасивна къща в Пловдив вече и със сертификат за Въздухонепроницаемост!


Описание на теста


Тестът за изпускане на въздух се осъществява съгласно европейският стандарт EN 13829 "Топлинни характеристики на сградите - Определяне на въздушните промени на сградите - метод на херметизиране".


Тестът се извършва в двете посоки (херметизиране и понижаване на налягането) в рамките на 15-60 гама Pa с 5 Pa стъпка. Средната стойност на N50 (промяната на въздуха) се изчислява като крайният резултат:


- Въздушни промени at50 Pa, n50 0,43 [/ ч-1]


Предположения и предупреждения


Докато FanTestic софтуер може да изчисли резултатите за изтичане на въздуха въз основа на приноса на потребителите, използването на този софтуер по никакъв начин не гарантира тези резултати.Сертификат

17/08/2015