a_change_lang.php?news_id=41&language_id=1&lang=bg&locale=bg  a_change_lang.php?news_id=41&language_id=3&lang=de&locale=de  


Поредната публикация на Др. СтавревNURBS - базирана геометрия за течения със свободна повърхност и методи с интегрирани граници

13/08/2016