a_change_lang.php?news_id=53&language_id=1&lang=bg&locale=bg  a_change_lang.php?news_id=53&language_id=3&lang=de&locale=de  


Семинар – ЕФЕКТИВНО И ИКОНОМИЧНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА В ПРОМИШЛЕНОСТТА И БИТАСеминар - ЕФЕКТИВНО И ИКОНОМИЧНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА В ПРОМИШЛЕНОСТТА И БИТА, организиран от "Териториалната организация на научно - техническите съюзи с Дом на науката и техниката - Пловдив" - 9 ти ноември 2017


Презентация на тема: "СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ С НУЛЕВО ИЛИ БЛИЗКИ ДО НУЛЕВОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО ПРОБЛЕМИ, ТРУДНОСТТИ И ОПИТ В ШЕСТ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ – AZEB"International Passive House Open Days

International Passive House Open Days

International Passive House Open Days21/11/2017