a_change_lang.php?object_id=10&language_id=1&lang=bg&locale=bg  a_change_lang.php?object_id=10&language_id=3&lang=de&locale=de  

Проект 4-ти Януари

Image

Офис сграда на ул "4 - ти Януари"
"ОФИС СГРАДА В УПИ ХI - 108, кв. 21 по плана на ЦГЧ гр. ПЛОВДИВ"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ - "КЕА ПАРК" ООД - представлявано от Любка Р. Никова.
Извършване на строително-монтажни работи , включващо цялостно изпълнение „ГРУБ СТРОЕЖ” на строително-монтажни работи, по части: "Архитектура" и "Конструкции".

Снимки