a_change_lang.php?object_id=12&language_id=1&lang=bg&locale=bg  a_change_lang.php?object_id=12&language_id=3&lang=de&locale=de  

Проект Антим 1

Image

Жилищна сграда на ул. "Антим I-ви"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ - "Калисто Мати" ЕООД, представлявано от Г-н Георги Нанков
Извършване на строително-монтажни работи, включващо цялостно изпълнение "ГРУБ СТРОЕЖ" на строително-монтажни работи, по части: „Архитектура” и ”Конструкции”.

Снимки