a_change_lang.php?object_id=15&language_id=1&lang=bg&locale=bg  a_change_lang.php?object_id=15&language_id=3&lang=de&locale=de  

Проект Д-р Владо

Image

Жилищна сграда на ул. "Др Владо"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ - ОБЕРОН БАУ Извършване на строително-монтажни работи "ДО КЛЮЧ" - СОБСТВЕН ОБЕКТ.
По одобрен идеен инвестиционен проект на арх. Е.Апостолова и арх. Т.Стоянов от юни 2005 г. и Разрешение за строеж от 2006 г. издадено от гл. архитект на Район Централен гр. Пловдив на името на възложителя. Конструктори - инж. Иван Чанков и инж. Мария Чанкова. Сградата участва в конкурса на фирма BAUMIT за фасада на годинта 2008 и спечели призово 3 - то място. Проектирана е с цялостно използване на дворното пространство за подземен гараж и товарен автомобилен асансьор, е 10 самостоятелни гаражи.

Снимки