a_change_lang.php?object_id=21&language_id=1&lang=bg&locale=bg  a_change_lang.php?object_id=21&language_id=3&lang=de&locale=de  

Проект ИТД

Image

Изграждане на кабелни канали и шахти ITD

ВЪЗЛОЖИТЕЛ "АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК" АД - чрез изпълнителният директор Стоил Тодоров

Изграждане на канална мрежа с излази на "Ай Ти Ди Нетуърк" на територията на гр. Пловдив, както следва:

а) Етап 1 – опис Приложение 1 - РС 25/24.01.2011 г.

б) Етап 2 – опис Приложение 2 - РС 25/24.01.2011 г.

Снимки