a_change_lang.php?object_id=22&language_id=1&lang=bg&locale=bg  a_change_lang.php?object_id=22&language_id=3&lang=de&locale=de  

Проект Иван Рилски

Image

Жилищна сграда на ул. "Иван Рилски"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ - "Глобал Електроник Дистрибюшън" - представлявано от управителя Исмаил Аксу
Всички СМР /строително монтажни работи/, до етап "груб строеж", включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт – образец №14, съгласно Наредба № 3/31. 07. 2003 г. на новопроектирана ЖИЛИЩНА СГРАДА с височина 12 м. в УПИ I-962, kв. 576 по плана на пета градска част, гр. Пловдив.

Снимки