a_change_lang.php?object_id=28&language_id=1&lang=bg&locale=bg  a_change_lang.php?object_id=28&language_id=3&lang=de&locale=de  

Проект Мария Луиза

Image

Жилищна сграда на бул. "Мария Луиза"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ - "Калисто Мати" ЕООД - представлявано от Г-н Георги Нанков
Извършване на строително-монтажни работи "ГРУБ СТРОЕЖ" включващо цялостно изпълнение "ГРУБ СТРОЕЖ" на строително-монтажни работи, по части: "Архитектура" и "Конструкции".

Снимки