a_change_lang.php?object_id=33&language_id=1&lang=bg&locale=bg  a_change_lang.php?object_id=33&language_id=3&lang=de&locale=de  

Проект Остромила

Image

Жилищна сграда в квартал Остромила.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ - "КАСТЕЛЛО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД - представлявано от Управителя си: Вера Кухтева.
За изпълнение, със свои строителни материали, техника и работна сила, по Одобрен идеен инвестиционен проект на арх. Олга Павлова от 2007 г. и Разрешение за строеж №47/20.03.2008 г. издадено от гл. архитект на Община Пловдив - Район "Южен" на името на възложителя, строителство до етап "груб строеж", включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт – образец №14, съгласно Наредба №3/31.07.2003г. на ново нискоетажно жилищно застрояване в УПИ 103266-III - жилищно застрояване, местността "Остромила" землището Пловдив – юг, гр. Пловдивпо с РЗП = 1165,59 м2.

Снимки