a_change_lang.php?object_id=38&language_id=1&lang=bg&locale=bg  a_change_lang.php?object_id=38&language_id=3&lang=de&locale=de  

Проект Сан Стефано

Image

Жилищна сграда на ул. "Сан Стефано"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ - ОБЕРОН БАУ

Извършване на строително-монтажни работи "ДО КЛЮЧ" - СОБСТВЕН ОБЕКТ.
По одобрен идеен инвестиционен проект на арх. Е.Апостолова и арх. Т.Стоянов от юни 2009 г. и Разрешение за строеж от 2008г. издадено от гл. архитект на Район Централен гр. Пловдив на името на възложителя. Конструктори - инж. Иван Чанков и инж. Мария Чанкова. Сградата е изпълнена с критерии за пасивна къща а именно 3 слоини пакети с многофункционално стъкло и дограма на Rehau, топлоизолация на стени и таван - 10 см пакет на фирма BAUMIT... Проектирана е с цялостно използване на дворното пространство за подземен гараж и товарен автомобилен асансьор, имайки в предвид - тясната улица "Сан Ствфано", гъстото застрояване наоколо, наличие на Rilon Centar... и трудносттите за паркиране наоколо.

Снимки