a_change_lang.php?object_id=40&language_id=1&lang=bg&locale=bg  a_change_lang.php?object_id=40&language_id=3&lang=de&locale=de  

Проект Захари Стоянов

Image

Жилищна сграда на ул. "Захари Стоянов"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ - Г-н Радослав Тасев в качеството си на Управител на "Имот - Р - Консулт" ЕООД.
"Груб строеж", включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт - образец №14, съгласно Наредба № 3/31. 07. 2003 г. на новопроектирана ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, предвидена за построяване в УПИ VII-1320, кв. 22 по плана на кв. "Освобождение и Гео Милев", на адрес "Захари Стоянов" № 39ж, в съответствие с утвърдената техническа документация.

Снимки