a_change_lang.php?object_id=7&language_id=1&lang=bg&locale=bg  a_change_lang.php?object_id=7&language_id=3&lang=de&locale=de  

Проект Беломорски

Image

Жилищни сгради - Близнак 1 и Близнак 2, в кв.Беломорски, Пловдив

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ - Иво Малевски.
За изпълнениие на СМР на ЖИЛИЩНИ СГРАДИ /близнаци/, съоветно с N1 и N2 в УПИ II - 533.1, местност кв. "Беломорски", землище Пловдив - юг, в съответствие с утвърдената техническа документация, представена от Инвеститора.

Снимки