a_change_lang.php?object_id=9&language_id=1&lang=bg&locale=bg  a_change_lang.php?object_id=9&language_id=3&lang=de&locale=de  

Проект Беломорски 3

Image

Жилищна сграда - в кв.Беломорски, Пловдив

ВЪЗЛОЖИТЕЛ - Aнтон Йорданов.
За изпълнение на СМР, включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт - образец №14, съгласно Наредба № 3/31. 07. 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство на новопроектирани ЖИЛИЩНА СГРАДА и ГАРАЖ - ЗП - 120 кв. м.; РЗП 450 кв. м.в УПИ I-715, кв.506 по плана на кв. Беломорски гр. Пловдив

Снимки