Реализирани проекти -Проект Беломорски

Жилищни сгради – Близнак 1 и Близнак 2, в кв.Беломорски, Пловдив

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ – Иво Малевски.
За изпълнениие на СМР на ЖИЛИЩНИ СГРАДИ /близнаци/, съоветно с N1 и N2 в УПИ II – 533.1, местност кв. “Беломорски”, землище Пловдив – юг, в съответствие с утвърдената техническа документация, представена от Инвеститора.

Read More

Реализирани проекти – Проект Марково 2

Еднофамилна сграда в с. Марково – №2

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – Емил Христов Бекиров
Изпълнени СМР /строително монтажни работи/, включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт – образец №14, съгласно Наредба № 3/31. 07. 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство на новопроектирани ЖИЛИЩНА СГРАДА и ГАРАЖ – ЗП -226.37 кв. м.; РЗП 602,37 кв. м.в УПИ I -718, кв. 57 по плана на с. Марково, в съответствие с утвърдената техническа документация, представена от Инвеститора.

Read More

Вестник “МАРИЦА”: Демонстративен център в Марково ни учи как да строим пасивни къщи

Започва проектирането и сертифицирането на демонстративен център, който ще ни учи как се строи пасивна къща, само на няколко километра от Пловдив, в село Марково. Амбициозният проект е на строителни инженери от Мюнхен и Пловдив, които от няколко години се опитват да наложат модела “пасивна къща” и по нашите ширини. Строителството започва след сертифициране на проектите от Passiv Haus Institut Darmstadt, твърди инициаторът инж. Николай Ставрев. В момента д-р арх. Ива Стоянова – водещт проектант на обекта – довършва последните щрихи от сградата.

 

Името на проекта е “Оберон 2”, който вече реализиран, ще функционира като център офис на “Оберон Концептбау”. Самият център представлява еднофамилна къща с площ от 230 квадрата, плюс офисна част, в която ще може да се проследи процесът на строителство и да се разгледат придружаващите документи, за да се добие цялостна представа за стандарта “Пасивна къща”. Идеята е да се направи мониторинг на процеса и да се популяризират понятия, процеси, тенденции и не на последно място да се подготвим в България за приетите в Европейския съюз решения и директиви, които ще наложат като задължителни условия за ново строителство след 2019 г., уточни инж. Н. Ставрев.

 

Пасивната къща трудно се налага на пазара ни като концепция, но в европейските страни тя е често прилагана строителна практика. След 2020 г. Берлин ще затвори 18 атомни централи и вече се вземат мерки как да се навакса недостигът на ток, който ще се появи след това, казва инж. Ставрев. Той допълва, че в тази връзка в района на Франкфурт например от 2013 г. се издават разрешения за строеж само на сгради, покриващи параметрите на Passiv Haus Institut Darmstadt и това вече е масова практика и в много общини и региони на Германия. Подобни правила се очаква да станат задължителни и на нашия пазар, тъй като страната ни е член на ЕС!

Така се става доктор в Германия за 8 години!

Май 2007 Пловдив – Английска Гимназия

 

Октомври 2007 Мюнхен – ТУМ

Януари 2012 Austin, TX USA: Institute for Computational Engineering and Sciences (ICES), University of Texas at Austin

 

Септември 2013 Barcelona, Spain: Laboratori de Càlcul Numèric, Universitat Politecnica De Catalunya

 

Май 2015 Minneapolis, MN USA: Department of Civil, Environmental, and Geo- Engineering, University of Minnesota

 

18 Май 2016 – Aахен

Бъдещето във вашия дом – стандартът passiv haus в България

Сигурно ще си помислите, че е невъзможно. Напротив, съвсем възможно е. Можете да живеете в красив, спокоен, изключително комфортен дом. Едновременно с това съобразно най-високите изисквания за здравословен живот и най-нисък разход на енергия, което, до скоро, беше привилегия само на гражданите от централна и северна Eвропа.

“Оберон 2” може да ви го осигури при това с минимални допълнителни строителни разходи. И за да видите за какво става дума – ето този уникален дом в село Марково, близо до Пловдив, разположен сред красива природа, в хармонична, спокойна, изпълнена с тишина среда. Това е сертифицираният проект за пасивна сграда ОБЕРОН 2.

Цялата статия може да прочетете тук:
Статия

Продава се подземен гараж

Продава се подземен гараж, на ул. “Сан Стефано” №99 – абсолютно сух и сигурен, достъп с модерен асансьор за коли, подходящ и за склад с нетна площ от 27,42 м2 и гаражна врата Hörmman, от собственик – без посредник, тел: 0885 490 177. При желание – демонстрация с паркиране на ML, X5…

Пасивната къща гаранция за абсолютен комфорт на обитаване и ниски разходи на енергия

“Оберон Концептбау” единствени с немски сертификат Passiv Haus Standart Pluss за изпълнение

Въпреки своята популярност в Европа, пасивните сгради все още търпят негативно мислене и едоверие в България, поради липсатана информираност в обществото. „Пасивна къща” е световно известен и отдавна признат германски стандарт зa модерно, нискоенергийно и екологично строителство.Той не е единственият в света, свързан с проектиране и изграждане на сертифицирани сгради, но е широко приложим в страни като Германия и Австрия, известни със стратегическото си отношение към инвестициите в дом, комфорт на обитаване и природа. Стандартът „Пасивна къща” е въведен отдавна от много чужди общини като задължителен за всички нови сгради. Вече са построени над 30 хил. пасивни къщи по цял свят, като голяма част от тях са реализирани след 2000 г. Макар че, ако трябва да сме коректни, различните източници обявяват различни цифри.

 

Цялата статия може да прочетете тук.

Oberon Konzeptbau participated in the “Passive House Open Days 2017” with its second Passive House

On the weekend of 10. and 11. November, Oberon Konzeptbau participated in the “Passive House Open Days 2017” with its second Passive House project “Oberon 2”. We showed the construction site to the interested participants and elaborated on benefits and best practices for the Passive House standard in Bulgaria. We shared our experience, which we have gathered in our work in the past 3 years. Furthermore, special attention was dedicated to our participation in the EU project “Affordable Zero-Energy Buildings A-ZEB”, where we join forces with consortium of 8 companies and organizations in the construction sector to derive a common methodology for cost reduction in energy efficient projects. We presented the current progress, discussed the barriers for faster growth of this sector and outlined the next steps for the project.”

Семинар – ЕФЕКТИВНО И ИКОНОМИЧНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА В ПРОМИШЛЕНОСТТА И БИТА

Семинар – ЕФЕКТИВНО И ИКОНОМИЧНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА В ПРОМИШЛЕНОСТТА И БИТА, организиран от “Териториалната организация на научно – техническите съюзи с Дом на науката и техниката – Пловдив” – 9 ти ноември 2017

 

Презентация на тема: “СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ С НУЛЕВО ИЛИ БЛИЗКИ ДО НУЛЕВОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО ПРОБЛЕМИ, ТРУДНОСТИ И ОПИТ В ШЕСТ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ – AZEB”

 

В ТЪРСЕНЕ НА ИНФОРМИРАНИ ПАРТНЬОРИ

Скъпи приятели, ОБЕРОН Концептбау вече има двугодишен опит в реализацията на проекти за нискоенергийни сгради, следвайки най-строгите световни стандарти за енергийна ефективност. Наскоро представихме и проекта ни в Пловдив в редовния международен ден на отворени врати за сгради изпълнени по немския стандарт “Passiv Haus”. Допълнително участваме в международен консорциум и реализираме европейски проект за развитие на методология за намаляване на разходите при реализация на такива проекти. Имайки желанието да популяризираме нискоенергийните сгради в България, организираме викторина с 10 въпроса, като всеки правилен отговор ще донесе на автора му по 1% отстъпка от евентуално желана оферта за проектиране и изпълнение на нискоенергийна сграда. Държим да уточним, че поканени да участват са всички наши приятели и потенциaлни инвеститори в България.

 

 

1. Защо сградата е изпълнена с бетонови външни стени?

 

  • Имате бетонов център
  • Имате арматуран двор
  • Няма доставка на керамични тухли в Пловдив
  • Мислите за теста за въздухонепроницаемост
  • Има липса на зидари в Пловдив
  • Търсите по-ниска цена на “грубия” строеж

 

2. Защо качеството на всички бетонови елементи е “видим бетон”?

 

  • Дизайнерът ни може да предложи не малка част от сградата да остане без мазилки, шпакловки, латекс… и съответно да редуцираме цената
  • Защото в Пловдив няма квалифицирани мазачи
  • Защото имате квалифицирани кофражисти и качествени кофражи
  • Желаете да сте различни от другите

   

 

Работата по научния проект “A-ZEB” напредва 1

Работата по научния проект “A-ZEB”, целящ да намери начини за по-евтино строителство на почти нулево-енергийни сгради, напредва.

Представители на 8 организации от 6 европейски страни обменят опит и търсят начин, чрез добри практики и лични проучвания да разработят интегрирана методология за ефективно намаляване на разходите при такива проекти. През Февруари 2018-та беше завършена първата част от проекта, а именно изучаване на състоянието на строителството на почти нулево-енергийни сгради в тези 6 страни.

В следващите седмици, ще представим резултати от тази фаза, като днес се спираме на интеграцията на технически решения за охлаждане и затопляне на сградите.

Изследвани и описани бяха повече от 15 различни системи включващи всички модерни технологии.

За повече информация, може да изпратите запитване на нашия е-мейл адрес: office@oberonkbau.com

Работата по научния проект “A-ZEB” напредва 2

Работата по научния проект “A-ZEB”, целящ да намери начини за по-евтино строителство на почти нулево-енергийни сгради, напредва.

Представители на 8 организации от 6 европейски страни обменят опит и търсят начин, чрез добри практики и лични проучвания да разработят интегрирана методология за ефективно намаляване на разходите при такива проекти. През Февруари 2018-та беше завършена първата част от проекта, а именно изучаване на състоянието на строителството на почти нулево-енергийни сгради в тези 6 страни.

В следващите седмици, ще представим резултати от тази фаза, като днес се спираме на интеграцията на източници на възобновяема енергия.

Изследвани и описани бяха 8 различни източника, които за разлика от България, са усвоени и използвани в други страни. Пример за това е енергия от биомаса.

За повече информация, може да изпратите запитване на нашия е-мейл адрес: office@oberonkbau.com

Препоръка: Строителни работи на обект Мюнхен- Поинг

Уважаеми господин Ставрев,
с настоящото писмо уведомявам, че СК Оберон Бау ЕООД извърши за периода ноември 2010- май 2011 строителни работи на обект 85586 Поинг, Ам Бергефелд.

Става дума за 10 къщи и 4 къщи близнаци с мазета, партер, етаж и таван от бетон с покрив. Строителните работи са изпълнени отлично с качеството и във времевите рамки, предвидени за това.

Квалификацията и чувството за отговорност на работниците, както и готовността за съвместна работа на представителя на фирмата позволиха да се създаде отличен климат за работа.

Ще се радваме отново да работим с Вас и до тогава Ви пожелаваме успех.

С уважение:
Р. Кохер

Технически директор

Juli Weiss Bau: Удоволствие е да работим с Вас

Уважаеми господин Ставрев,

Поздравяваме ви за основаването на Вашата фирма и Ви пожелаваме много успехи.Ние с удоволствие ще съобщим за Вашата дейност в нашата фирма:

През Ноември 1992 участвахте, като ръководител на строителен обект на трудов договор с фирма Juli Weiss Bau, при строежа на сграда с жилища и офиси на обща стойност по договор 7,5 милиона ДМ.

След това работихте още 4 месеца като главен строителен ръководител за фирма Juli Weiss Bau в Германия и през Януари 1994 бяхте назначен като техничеки служител в нашето предприятие.

Тук имахте успехи при изготвянето на нашата калкулация, откакто през Септември 1994 поехте отговорното приспадане на разходи за обекта RollnerstraЯe, с обща стойност по договор 11.3 милиона ДМ.

Ние можем да потвърдим, че сте в положение, с Вашите отлични теоретически и практически професионални познания, да създадете една сполучлива фирма.

Със сърдечни поздрави:
Р.Шонвасер

Референции от Управление на Бавария

Управление на Бавария

Уважаеми господин Ставрев,

Ние Ви даваме разрешението, спрямо член 2 от закона за професионалното звание да носите професионалната титла : ИНЖЕНЕР.

Разрешението е съгласно член 2 IngG, защото е доказано че чуждестранната Ви диплома съответства на немската.

За това разрешение се плаща такса от 100 ДМ.

Таксата е изплатена чрез аванс, внесен от Вас.

Със сърдечни поздрави:
И.А.

Искаме да изразим нашето задоволство от общата ни работа

Строителна фирма Андреас Шнейдер GmbH

Референция
Уважаеми господин Ставрев

Потвърждаваме, че Вие, като главен ръководител на строителен обект на фирма Астрой, през 1997 сте работили за много от нашите строежи на фамилни къщи в Веселинг.

С този документ ние искаме да изразим нашето задоволство от общатата ни работа и да потвърдим показаните от Вас теоретически и практически професионални знания при ръководенето на строителен обект.Доволни сме от коректно представените от Вас разноски.

Ние сме винаги готови и с удоволствие ще работим с Вас и в бъдеще.

Надяваме се, че тази референция ще Ви е от полза.

Със сърдечни поздрави:

Андреас Шнейдер

Издаване на заповед за разрешение за вписване в занаятчийската роля

Управление на Бавария

Занаятчийска категория :
Издаване на заповед за разрешение за вписване в занаятчийската роля
Име: Николай Ставрев, роден на 12.03.1961

Уважаеми господин Ставрев,

Разрешението за зидарски и бетоностроителен занаят се ограничава в строителството на постройки и части от постройки както и в професията на технически директор.

Разрешението е валидно до 31.05.2001

Разноските по това дело се поемат от Вас.
За разрешението се взема такса от 500 ДМ.

Вече платеният таксов аванс от 500 ДМ ще бъде зачетен.

Указание:
Това разрешение не включва извънгранична дейност нито обосновава право на такава.

С поздрави:
Александър Добушински

Валтербау: Ние сме винаги готови за предстояща съвместна работа с Вас

Валтербау

Акционерно дружество

Относно: Texas Intruments Cafeteria

Уважаеми господин Ставрев,

С този документ потвъждаваме, че Вие като строителен ръководител на фирма Оберон 2001 допринесохте за грубия строеж на кафетерията.

Искаме да изразим нашето задоволство от взаимната работа. Това се отнася както до вашата благонадеждност, така и до показаните от вас теоретически и практически знания при воденето на обекта.Представените от вас разходи бяха винаги точни.

Ние сме винаги готови за предстояща съвместна работа с Вас.

Dyckerhoff & Wildmann:Работата на вашата фирма доведе до пълното ни задоволство

Dyckerhoff & Wildmann

Акционерно дружество

През Август 2000 беше сключен договор за груб строеж на строителен проект между фирма Калисто-Мати и Дивидаг.От 20.09.2000 грубият строеж беше ръководен от Вас:

За потвърждение на вашите постижения и способности прилагаме следното:

1. Работата на вашата фирма доведе до пълното ни задоволство.

2. Строежа на стаите както и стомано-бетонните работи достигнаха до висок стандарт на качеството.Работният процес беше логически и професионално проведен.

3. Вашите професионални знания са отлични.

4. Приспадането на разходи бе според VOB коректо и в срок изпълнено от Вас.

5. Комуникацията между вас и Дивидаг протичше винаги много делово и лишена от емоции.Всички специфични строителни проблеми и детайли бяха уточнявани с Вас.

6. Особено изненадващи бяха вашите добри познания и спазване на валидния UVV.Взаимната работа между вас и нашия специалист по сигурността може да се определи като сполучлива.

7. Разместването на плочите, покриващи отвори, което изисква висока степен на точност и професионална компетентност, протече по един точен и сигурен начин.

8. Сградата (подземите гаражи и приземният етаж) бяха построени за 5 месеца.

Ние се надяваме, че с вас, като инженер на фирма Калисто-Мати, ще работим по следващи обекти.

Дипл.-инж. Николай Ставрев взе участие в семинар на тема Фирмено Управление

Референция

ПРОФЕСИОНАЛЕН СЕМИНАР

дипл.-инж. Николай Ставрев

взел участие в семинар на тема Фирмено Управление – 80 учебни часа- от 15.01.1996г. до 26. 01. 1996г.

Учебно съдържание на семинара:

– основи на икономиката и организация на производството

– маркетинг

– финансиране

– калкулация

– право

Кобленц 26.01.1996г

Акционерно дружество Валтербау – Николай Ставрев притежава отлични теоретически и практически знания като строителен инженер при изпълнение на неговите задачи

Акционерно дружество Валтербау

Потвърждение
С този документ потвърждаваме, че господин Николай Ставрев, роден на 12.03.1961 живеещ на ул. “Ruettlinger Strasse 1” 80636 Мюнхен, работещ като фирмен и отговорен строителен ръководител на нашата предприемаческа фирма Оберон за строителния обект Arge Park.Gate Schwabing, притежава отлични теоретически и практически знания като строителен инженер при изпълнение на неговите задачи.

Имахме ежедневен контакт с господин Ставрев и потвърждаваме неговата отлична професионална компетентност като строителен инженер.

Работна група

Park.Gate Schwabing

Фирма Оберон, представяна от господин Ставрев като отговорен строителен и фирмен ръководител в Германия, водеше кофражните и стомано-бетонни работи.

Ние имахме ежедневен контакт с господин Ставрев и потвърждаваме неговата отлична професионална компетентност като строителен иженер.

Стомано-бетонните работи както и зидарията бяха проведени с отличаващо се качество и в рамките на уговореното време.

Благодарим на господин Ставрев за добрите му постижения и за приятната ни обща работа.

Валтербау АГ

Обединена с Дивидаг

Riem Arcaden в панаирското градче
отзив за професионалните постижения на господин дипломиран инженер Николай Ставрев
Господин дипломиран инженер Николай Ставрев, ръководител на филиала на трудов договор – предприемач фирма Оберон, ръководещ отговорно строежа на синдиката “Rohbau auf der Nordpange” на обект Riem Arcaden в панаирния град на Мюнхен.

Строителният проект “Riem Arcaden” включва 160 магазина, ресторанти, предложения за свободното време и фитнес, дискотека, кино, хотел с 280 стай, 60 жилища, център за съседските отношения, бюра и голям паркинг и пренадлежи към квартала Рийм.

В периода от Май 2002 до Май 2003 в строителството на приземния етаж на Нордшпанге са построени 20.000 м2 стени, 3.500 м2 опорни площи, 45.000 м2 тавани, за които са използвани 35.000 м3 бетон.

Един 10.000 м2 голям таван с формата на гъба със 1.40 м високи гъбки както и комбинацията между строене с наливане на бетон и строене чрез използване на готови детайли превръщат постройката в един претенциозен строителен проект.

Господин Ставрев бе зает с този строителен обект от Юли 2002 до Юли 2003.В този период от време господин Ставрев, заедно с група от около 50 работника, качествено и и в рамките на уговореното време, изпълни поверения му обект.

Господин Ставрев разполага с отлични познания в областта и говори много добре немски

Ние благодарим на господин Ставрев за добрите му постижения и за приятната ни обща работа.

Пожелаваме много успехи на господин Ставрев в следващите му професионални и лични начинания.

С поздрави :
Акционерно дружество Валтербау

Референция от “Юли Вайс Бау”

Референция

Уважаеми господин Ставрев,

във връзка със създаването на фирмата Ви, потвърждаваме, че в периода 03.1993г. до 07.2003 г. сте работил на договор за “Юли Вайс Бау”.

Като главен ръководител на грубия строеж, потвърждаваме Вашите теоретични и практически познания.

Издаване на заповед за разрешение за вписване в занаятчийската роля

Управление на Бавария

Занаятчийска категория :
Издаване на заповед за разрешение за вписване в занаятчийската роля
Име: Николай Ставрев, роден на 12.03.1961

Уважаеми господин Ставрев,

Разрешението за зидарски и бетоностроителен занаят се ограничава в строителството на постройки и части от постройки както и в професията на технически директор.

Разрешението е валидно до 31.05.2001

Разноските по това дело се поемат от Вас.
За разрешението се взема такса от 500 ДМ.

Вече платеният таксов аванс от 500 ДМ ще бъде зачетен.

Указание:
Това разрешение не включва извънгранична дейност нито обосновава право на такава.

С поздрави:
Александър Добушински