Международен ден на отворените врати на пасивни къщи

В началото на месец ноември за 15-ти път се проведе международният ден на отворените врати на пасивни къщи. В тази инициатива се включи и фирма Оберон концептбау ЕООД. Управителят на фирмата инж. Ставрев разказа подробно както за процеса по строителството, така и за важността на сертифицирането. Той има амбицията да запознае повече хора с модела “пасивна къща”, който според него има множество преимущества. Макар първаночалното вложение да е по-голямо, инвестицията се възвръща от сметките за електроенергия.

“Няма голяма разлика между пасивното и обикновеното строителство” – смята инж. Ставрев. Той сподели, че след натрупания опит с обект “Оберон 1” вече са по-подготвени относно изискванията и само незнанието е причина да няма повече изпълнени пасивни обекти.