Участие в Семинар на тема: Ефективно и икономично използване на енергията в промишленистта

Участие в Семинар на тема: “Ефективно и икономично използване на енергията в промишленистта и бита” – 31.01.2019 Пловдив.

Организиран от Сдружение с нестопанска цел “Териториална организация на научно-технически съюзи с дом на науката
итехниката” – Пловдив.