Избор на надзорна фирма

10/06/2021by admin

Ако искате да построите имот, трябва да се консултирате със строителен експерт на ранен етап . Такива експерти са отлично обучени и предлагат голяма част от техническата подкрепа при планирането и изпълнението на строителния процес. В Германия например  съществуват такива специалисти ,които изпълняват надзорни функции по отношение  изпълнение на сградата, но е по-бързо и по-ефективно, ако собственикът на сградата сам се погрижи да поръча строителен геодезист.У нас надзора се осъществява от лицензирани надзорни фирми ,които трябва да контролират и реалзират документацията по строителния процес , в съответствие с действащите у нас правила на ЗУТ.Той отговаря и  гарантира, че  строителството се реализира по проект и в съответствие с действащите норми и правила .

Ако независимият строителен надзор  контролира  изграждането на имот от самото начало, проблемите могат да бъдат идентифицирани рано и отстранени от света. Той  проверява и контролира  строителния процес на имота за възможни грешки, може да прецени дали актуването на извършените СМР е на реално изпълнени дейностти и вложени материали  и да следи хода  на строителството по време на строителните фази. По този начин инвеститорите са сигурни , че имотът им ще бъде построен точно според техните проекти и идеи.

Разходите за строителен надзор  увеличават разходите за построяване на къща , но във всеки случай са разумни. В крайна сметка скъпи грешки или често скъпи допълнителни искове могат да бъдат избегнати на ранен етап. По този начин надзора  може  значително да намали както допълнителните строителни разходи Kern-Haus доброволно се подлага на обширен 5-фазен тест на TÜV .

Ползи
  • Опит в изготвянето на проекти и договори
  • Разглеждане на строителния проект и представянето му за одобрение в съответните Общини 
  • Изследване на изчислението на разходите
  • Мониторинг на фазите на строителство
Недостатък
  •   Допълнителни разходи

Разходи за строителен експерт

Разходите за независим строителен надзор   включват съвети и писмени доклади и могат да варират значително.  Освен това има писмени разходи, пощенски разходи и в някои случаи допълнителни разходи за писмени доклади, но трябва да се има и законодателството , което не позволява реализиране на сграда без лицензиран стр. Надзор.

Разлика между независим строителн надзор  и ръководител на обекта

Много хора използват и двата термина синонимно. Това обаче е погрешно, тъй като и двете работят в различни области. Докато строителният надзор  е отговорен за проверка и контрол на обекта , ръководителят на обекта се грижи за организационните въпроси, свързани с изграждането на къщи. Той отговаря за структурирането на строителната площадка чрез план за оборудване на строителната площадка и за организирането на отделните сделки на строителната площадка. Той е основното лице за контакт с всички участващи компании и организира използването на различните групи итипове СМР  и тяхното координиране на графика на строителната площадка. По този начин работата на отделните компании се наблюдава и структурира от ръководителя на обекта, докато строителният надзор  проверява всички участници в проекта по отношение на реализиране на проекта по отношение на изпълнението. На добре координирана строителна площадка ръководителят на обекта и строителният  надзор  работят ръка за ръка и по този начин осигуряват безпроблемен процес и бързо изпълнение на строителните фази.