Първа среща с PH OBERON 2

10/06/2021by admin

Първата среща в мострената къща PH OBERON 2

Изграждането на къща е едно от най-важните решения в живота ви. OKB  би искал да ви покаже начин да влезете в собствения си мечтан дом безопасно и с възможно най-доброто усещане. Преди да започнете да планирате, е важно да разберете всичките си идеи, концепции и желания. OKB  трябва да разбере как вие и вашето семейство си представяте да живеете в собствените си четири стени. Това ще бъде обсъдено на първоначалната среща в OKB .

В OKB  първоначалната консултация е особено обширна и интензивна – и има важна причина за това: Целта е да сте сигурни, че реализацията на вашия дом ще остане в изчислима и реалистична инвестиционна рамка!

Задължение на OKB е да ви придружава индивидуално и много спокойно до вашия собствен дом на мечтите – без никакви ограничения или времеви натиск. За тази цел е разработена цялостна последователна и индивидуална концепция.

 

Консултантската философия на OKB

Опитът в Германия от 1992 и в България от 2003   г. и от над 80 построени обекти показва, че следните фактори  са особено важни за дискусии с бъдещи инвеститори.

Става въпрос за

 • Коректност при поставяне на цели и остойностяването им
 • Информираност за модерни и съвремени строителни практики от Европа 
 • Качество на вложените материали и изпълнение 
 • Контрол по време на строежа
 • Строителство с грижа за опазване на околната среда 
 • Спазване не само на нормативните изисквания в Бг и на база ЗУТ , а и работейки по стандартите на пасив хаус Дармщадт …
 • През целия етап на строителството , работейки с ясната цел и отговорност , че създаваме и се грижим за интересите на нашите инвеститори  

     

Целта ни е да създадем стойностен обект!

Планирането и изграждането с предвидливост на високо качество гарантира ценна инвестиция. Строителството на собствен дом  означава, че можете да се пренесете в дома на мечтите си спокойно и без стрес.

В обобщение: Става въпрос за максимално доверие и доброто ви усещане, че можете да вземете най-доброто решение: Живот като по време на отпуска!

Ние от ОКБ можем да  ви предложим добри идеи  за вашия проект.

Става въпрос за коректност и възможно най-добрата информация

Преди да вземете толкова смислено решение, трябва да съберете много информация в хода на дискусиите си – по възможност от няколко места.

Що се отнася до конкретното инвестиране, за вас като клиент е важно да знаете максимално точно всички разходи. Следователно акцент в първоначалното обсъждане е списъкът с очакваните спомагателни строителни разходи. ОКБ  ще Ви информира за всички предстоящи позиции с максимална честност и прозрачност – без ако или но! Много малко хора, които се интересуват от строителство, знаят, че спомагателните строителни разходи винаги са почти еднакви, независимо от доставчика на къща или от сътрудничеството с архитект.

За ОКБ  е задължително: Максимална прозрачност на разходите – и следователно сигурност – за собственика на сградата!

Що се отнася до конкретното инвестиране, за вас като клиент е важно да знаете максимално точно всички разходи. Следователно акцент в първоначалното обсъждане е списъкът с очакваните спомагателни строителни разходи. Kern-Haus ще Ви информира за всички предстоящи позиции с максимална честност и прозрачност – без ако или но! Много малко хора, които се интересуват от строителство, знаят, че спомагателните строителни разходи винаги са почти еднакви, независимо от доставчика на къща или от сътрудничеството с архитект.

 

Съдържание и теми на разговора

Като част от анализа на нуждите се записват всички важни за вас точки при изграждането на къща. Темите: къща, имот, времеви прозорец и бюджет са основните стълбове на разговора. Въз основа на тази информация архитектите  могат да планират вашата индивидуална къща мечта.

Дискусионните въпроси с един поглед:
 • Вашият безопасен път към вашия собствен мечтан дом
 • Лични данни
 • Искане за партер и първи етаж
 • Искане за мазе или имот, ако желаете
 • Бюджетна рамка във връзка с очакваните спомагателни строителни разходи
 • Етажни планове
 • следващите стъпки