Разход на енергия в една къща

10/06/2021by admin

Много строители обръщат внимание на много детайли, когато строят къща. Въпреки това енергийният сектор се разглежда най-вече само като актрактивна възможност , но и без приложение  в практиката у нас във връзка с непознаване на очевидните предимства  на ЕЕ сгради , тяхната специфика и пр… и невъзможно все още бонусно финансиране от държавата  под формата на ниски лихвени % или изцяло грантово такова , макар и не на целия проект , а на части от него ….Но на база приети директиви и решения за достигане на цели от ЕС , ние от ОБЕРОН КОНЦЕПТБАУ  сме оптимисти , че предстоят промени и в тази сфера , за да се ориентира строителството в Бг в посоката определена от ЕС !

Но , в този момент , също можете да спестите енергия в много посоки, когато строите къща . Всеки, който вече мисли да изгради имот възможно най-ефективно по време на строителството, може да го реализира с мисълта и убедеността от резултата по отношение на бъдещи  текущи разходи и комфорта на обитаване на жилището си .

Енергията може да бъде спестена по много начини при изграждането на къща

Като разглеждаме не само многото електрически устройства които  използват енергия а конструкцията на сградата , планирането и изпълнението и  . Отоплителната система, както и производството на топла вода и охлаждането на сградата, ако изобщо е планирано, консумират много енергия. Наличието на стандарти / ПХ в Германия ; Плеадес  във Франция и пр…позволяват да се реализират сгради ,в които при спазване на определени принципи , без някакви особени ограни1ения в архитектурата им , да се  спести  много енергия, но и да се осигури комфорт на обитаване … 

Кои устройства се нуждаят от електричество?
  • Домакински уреди
  • Бойлери 
  • Водно отопление
  • Климатици 

Спестете пари с правилния план

Изграждането на къща с възможно най-ниска консумация на енергия не е фатално  или няколкократно по-скъпо от конвеционалното такова .Определено е  по-скъпо  от изграждането на конвенционален имот без такива мерки. Тези допълнителни разходи обаче обикновено се изплащат за много кратко време. Тъй като къща с нисък енергиен баланс има предимството, че текущите оперативни разходи са значително намалени. Ако екстраполирате това за период от десет години, в много случаи вече сте спестили допълнителните разходи. И като правило човек живее в имот по-дълго от тези десет години. Следователно една енергоспестяваща къща може да бъде значително по-евтина в дългосрочен план от по-евтин имот без такива мерки.

  • Предимство: по-ниски разходи за живот
  • Недостатък: по-високи инвестиционни разходи при изграждане на къща и липсата на информираност във всички странина сгроителния процес…

Как  енергията се спестява в новата къща ?

Ниската възможна консумация на енергия в една къща обикновено може да бъде постигната чрез:

*оптимално проектирани прозорци по отношение посоките , респ. Фасадите на сградите ,тяхното високо качество / профил , вид стъклопакет и разделители /  и добрият им  монтаж

Защото освен ориентацията на сградата и наклона на покрива, прозорците и тяхното засенчване и размер играят важна роля. 

* цялостната изолация на външната фасада / характеризираща се с U стойност , а не дебелина на вложения материал , каквата за съжаление е практиката у нас …./

*избор на система  за отопление и охлаждане / използване на рекурператори за максимално извличане на топлина от вече запотления въздух , ,,земни топлообменници ,, и пр…/ 

* ефективността на тези мерки може лесно да бъде проверена с Blu Door Test

*изпълнение на сградите без топлинни мостове 

*използване на соларни  и фотоволтаични системи 

*използване на

*електрически уреди в къщата- те трябва да съответстват на най-новия дизайн и да се характеризират с ниска консумация на енергия. Такива устройства обикновено са по-скъпи за купуване, но помагат изключително много за спестяване на електроенергия. (енергиен клас A +++)

Спестете енергия, ресурси и пари

Колкото повече елементи са комбинирани в такова свойство, толкова повече енергия може да бъде спестена.