Поредната среща по проекта AZEB

Поредната среща по проекта AZEB – Достъпни нулево енергийни сгради бе проведена в PH OBERON2 на 4 и 5 април.

В събота – 6.4. в рамките на проекта съвместно от PHI Darmstadt и OBERON KONZEPTBAU бе организиран семинар за обучение на майстори на пасивни сгради