Семинар – ЕФЕКТИВНО И ИКОНОМИЧНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА В ПРОМИШЛЕНОСТТА И БИТА

Ноември 2017:

Семинар – ЕФЕКТИВНО И ИКОНОМИЧНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА В ПРОМИШЛЕНОСТТА И БИТА, организиран от “Териториалната организация на научно – техническите съюзи с Дом на науката и техниката – Пловдив” – 9 ти ноември 2017

Презентация на тема: “СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ С НУЛЕВО ИЛИ БЛИЗКИ ДО НУЛЕВОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО ПРОБЛЕМИ, ТРУДНОСТТИ И ОПИТ В ШЕСТ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ – AZEB”