ПРОЕКТ0.1/ PH Oberon

https://oberonkbau.com/wp-content/uploads/2021/05/projects01a.jpg
https://oberonkbau.com/wp-content/uploads/2021/05/projects01b.jpg
https://oberonkbau.com/wp-content/uploads/2021/05/projects01c.jpg

ПРОЕКТПасивна
къща

НАЧАЛО НА СТРОЕЖ1 февруари 2015
КРАЙ НА СТРОЕЖ1 ноември 2015
ИНВЕСТИТОРЧастен инвеститор
ЖИЛИЩНА ПЛОЩ170 m²
ГОДИШНА ЕНЕРГИЯ ЗА ОТОПЛЕНИЕ13 kWh/m²
ПАСИВНАТА КЪЩА – АКТИВНА, УМНА И ГРИЖОВНА

„Пасивна къща“ е световно известен и признат  германски стандарт за модерно, ниско енергийно и екологично строителство. Той не е единственият в света, свързан с проектиране и изграждане на сертифицирани сгради, но е най-разпространеният в страни като Германия и Австрия, известни със стратегическото си отношение към инвестициите в дом и природа. Нещо повече, в град като Франкфурт на Майн например стандартът „Пасивна къща“ е вече въведен от местната община като задължителен за всички нови сгради.

Основните принципи, на които отговарят устойчивата архитектура и строителство, са силно намаляване на консумацията на електроенергия, вода и материали, регенериране на отпадъците, осигуряване на евтина поддръжка и минимални експлоатационни разходи, гарантирането на здравословна обитаема среда.

КОНТАКТИИмате наум
идея за проект?

КОНТАКТИИмате наум
идея за проект?