Акционерно дружество Валтербау – Николай Ставрев притежава отлични теоретически и практически знания като строителен инженер при изпълнение на неговите задачи

Акционерно дружество Валтербау

Потвърждение
С този документ потвърждаваме, че господин Николай Ставрев, роден на 12.03.1961 живеещ на ул. “Ruettlinger Strasse 1” 80636 Мюнхен, работещ като фирмен и отговорен строителен ръководител на нашата предприемаческа фирма Оберон за строителния обект Arge Park.Gate Schwabing, притежава отлични теоретически и практически знания като строителен инженер при изпълнение на неговите задачи.