Oberon Konzeptbau participated in the “Passive House Open Days 2017” with its second Passive House

On the weekend of 10. and 11. November, Oberon Konzeptbau participated in the “Passive House Open Days 2017” with its second Passive House project “Oberon 2”. We showed the construction site to the interested participants and elaborated on benefits and best practices for the Passive House standard in Bulgaria. We shared our experience, which we have gathered in our work in the past 3 years. Furthermore, special attention was dedicated to our participation in the EU project “Affordable Zero-Energy Buildings A-ZEB”, where we join forces with consortium of 8 companies and organizations in the construction sector to derive a common methodology for cost reduction in energy efficient projects. We presented the current progress, discussed the barriers for faster growth of this sector and outlined the next steps for the project.”

Семинар – ЕФЕКТИВНО И ИКОНОМИЧНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА В ПРОМИШЛЕНОСТТА И БИТА

Семинар – ЕФЕКТИВНО И ИКОНОМИЧНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА В ПРОМИШЛЕНОСТТА И БИТА, организиран от “Териториалната организация на научно – техническите съюзи с Дом на науката и техниката – Пловдив” – 9 ти ноември 2017

 

Презентация на тема: “СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ С НУЛЕВО ИЛИ БЛИЗКИ ДО НУЛЕВОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО ПРОБЛЕМИ, ТРУДНОСТИ И ОПИТ В ШЕСТ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ – AZEB”

 

В ТЪРСЕНЕ НА ИНФОРМИРАНИ ПАРТНЬОРИ

Скъпи приятели, ОБЕРОН Концептбау вече има двугодишен опит в реализацията на проекти за нискоенергийни сгради, следвайки най-строгите световни стандарти за енергийна ефективност. Наскоро представихме и проекта ни в Пловдив в редовния международен ден на отворени врати за сгради изпълнени по немския стандарт “Passiv Haus”. Допълнително участваме в международен консорциум и реализираме европейски проект за развитие на методология за намаляване на разходите при реализация на такива проекти. Имайки желанието да популяризираме нискоенергийните сгради в България, организираме викторина с 10 въпроса, като всеки правилен отговор ще донесе на автора му по 1% отстъпка от евентуално желана оферта за проектиране и изпълнение на нискоенергийна сграда. Държим да уточним, че поканени да участват са всички наши приятели и потенциaлни инвеститори в България.

 

 

1. Защо сградата е изпълнена с бетонови външни стени?

 

  • Имате бетонов център
  • Имате арматуран двор
  • Няма доставка на керамични тухли в Пловдив
  • Мислите за теста за въздухонепроницаемост
  • Има липса на зидари в Пловдив
  • Търсите по-ниска цена на “грубия” строеж

 

2. Защо качеството на всички бетонови елементи е “видим бетон”?

 

  • Дизайнерът ни може да предложи не малка част от сградата да остане без мазилки, шпакловки, латекс… и съответно да редуцираме цената
  • Защото в Пловдив няма квалифицирани мазачи
  • Защото имате квалифицирани кофражисти и качествени кофражи
  • Желаете да сте различни от другите

   

 

Работата по научния проект “A-ZEB” напредва 1

Работата по научния проект “A-ZEB”, целящ да намери начини за по-евтино строителство на почти нулево-енергийни сгради, напредва.

Представители на 8 организации от 6 европейски страни обменят опит и търсят начин, чрез добри практики и лични проучвания да разработят интегрирана методология за ефективно намаляване на разходите при такива проекти. През Февруари 2018-та беше завършена първата част от проекта, а именно изучаване на състоянието на строителството на почти нулево-енергийни сгради в тези 6 страни.

В следващите седмици, ще представим резултати от тази фаза, като днес се спираме на интеграцията на технически решения за охлаждане и затопляне на сградите.

Изследвани и описани бяха повече от 15 различни системи включващи всички модерни технологии.

За повече информация, може да изпратите запитване на нашия е-мейл адрес: office@oberonkbau.com

Работата по научния проект “A-ZEB” напредва 2

Работата по научния проект “A-ZEB”, целящ да намери начини за по-евтино строителство на почти нулево-енергийни сгради, напредва.

Представители на 8 организации от 6 европейски страни обменят опит и търсят начин, чрез добри практики и лични проучвания да разработят интегрирана методология за ефективно намаляване на разходите при такива проекти. През Февруари 2018-та беше завършена първата част от проекта, а именно изучаване на състоянието на строителството на почти нулево-енергийни сгради в тези 6 страни.

В следващите седмици, ще представим резултати от тази фаза, като днес се спираме на интеграцията на източници на възобновяема енергия.

Изследвани и описани бяха 8 различни източника, които за разлика от България, са усвоени и използвани в други страни. Пример за това е енергия от биомаса.

За повече информация, може да изпратите запитване на нашия е-мейл адрес: office@oberonkbau.com