Реализирани проекти – Проект Захари Стоянов

Жилищна сграда на ул. “Захари Стоянов” ВЪЗЛОЖИТЕЛ – Г-н Радослав Тасев в качеството си на Управител на “Имот – Р – Консулт” ЕООД. “Груб строеж”, включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт – образец №14, съгласно Наредба № 3/31. 07. 2003 г. на новопроектирана ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, предвидена за […]

Read More

Реализирани проекти – Проект Сава Муткуров

Жилищна сграда на ул. “Сава Муткуров” и бул. “Победа” ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “Калисто Мати” ЕООД – представлявано от Г-н Георги Нанков Извършване на строително-монтажни работи “ГРУБ СТРОЕЖ” включващо цялостно изпълнение “ГРУБ СТРОЕЖ” на строително-монтажни работи, по части: “Архитектура” и “Конструкции”.     Снимки  

Read More

Реализирани проекти – Проект Сан Стефано

Жилищна сграда на ул. “Сан Стефано” ВЪЗЛОЖИТЕЛ – ОБЕРОН БАУ Извършване на строително-монтажни работи “ДО КЛЮЧ” – СОБСТВЕН ОБЕКТ. По одобрен идеен инвестиционен проект на арх. Е.Апостолова и арх. Т.Стоянов от юни 2009 г. и Разрешение за строеж от 2008г. издадено от гл. архитект на Район Централен гр. Пловдив на името на възложителя. Конструктори – […]

Read More