Дипл.-инж. Николай Ставрев взе участие в семинар на тема Фирмено Управление

Референция

ПРОФЕСИОНАЛЕН СЕМИНАР

дипл.-инж. Николай Ставрев

взел участие в семинар на тема Фирмено Управление – 80 учебни часа- от 15.01.1996г. до 26. 01. 1996г.

Учебно съдържание на семинара:

– основи на икономиката и организация на производството

– маркетинг

– финансиране

– калкулация

– право

Кобленц 26.01.1996г