Dyckerhoff & Wildmann:Работата на вашата фирма доведе до пълното ни задоволство

Dyckerhoff & Wildmann

Акционерно дружество

През Август 2000 беше сключен договор за груб строеж на строителен проект между фирма Калисто-Мати и Дивидаг.От 20.09.2000 грубият строеж беше ръководен от Вас:

За потвърждение на вашите постижения и способности прилагаме следното:

1. Работата на вашата фирма доведе до пълното ни задоволство.

2. Строежа на стаите както и стомано-бетонните работи достигнаха до висок стандарт на качеството.Работният процес беше логически и професионално проведен.

3. Вашите професионални знания са отлични.

4. Приспадането на разходи бе според VOB коректо и в срок изпълнено от Вас.

5. Комуникацията между вас и Дивидаг протичше винаги много делово и лишена от емоции.Всички специфични строителни проблеми и детайли бяха уточнявани с Вас.

6. Особено изненадващи бяха вашите добри познания и спазване на валидния UVV.Взаимната работа между вас и нашия специалист по сигурността може да се определи като сполучлива.

7. Разместването на плочите, покриващи отвори, което изисква висока степен на точност и професионална компетентност, протече по един точен и сигурен начин.

8. Сградата (подземите гаражи и приземният етаж) бяха построени за 5 месеца.

Ние се надяваме, че с вас, като инженер на фирма Калисто-Мати, ще работим по следващи обекти.