Имахме ежедневен контакт с господин Ставрев и потвърждаваме неговата отлична професионална компетентност като строителен инженер.

Работна група

Park.Gate Schwabing

Фирма Оберон, представяна от господин Ставрев като отговорен строителен и фирмен ръководител в Германия, водеше кофражните и стомано-бетонни работи.

Ние имахме ежедневен контакт с господин Ставрев и потвърждаваме неговата отлична професионална компетентност като строителен иженер.

Стомано-бетонните работи както и зидарията бяха проведени с отличаващо се качество и в рамките на уговореното време.