Информационни курсове за ефективни СМР с почти нулево потребление

Оберон Концептбау организира, на база опита и резултатите постигнати от европейският проект AZEB, през първата седмица на септември еднодневни (информационни, но безплатни) курсове за ефективни СМР с почти нулево потребление, с целеви групи:

– Инвеститори, представители на търговци на стоителни материали, производители на дограма и сертифицирани компоненти за нискоенергийно строителство, архитекти и ОВИ проектанти, производители и търговци на фотоволтаични и слънчеви инсталации, ръководители на КС, на КИ и медии и всички на които датата 1.1.2021 има някакво значение, а за тези за които тя не гови много – ще бъдат информирани!

– Всички технически участници в процеса на изграждане на нискоенергийните сгради, без чиито участие реализирането на този тип строителство е невъзможно!

Моля да заявите на сайта на фирмата евентуално Ваше желание, за да можем да оформим групи и определим дни, като разбира се ще бъдете информирани своевременно за графика на провеждане на курсовете!

Мейла за контакти : office@oberonkbau.com
Предлагаме Ви, да Ви помогнем да бъдете информирани и достойни граждани на ЕС!