Искаме да изразим нашето задоволство от общата ни работа

Строителна фирма Андреас Шнейдер GmbH

Референция
Уважаеми господин Ставрев

Потвърждаваме, че Вие, като главен ръководител на строителен обект на фирма Астрой, през 1997 сте работили за много от нашите строежи на фамилни къщи в Веселинг.

С този документ ние искаме да изразим нашето задоволство от общатата ни работа и да потвърдим показаните от Вас теоретически и практически професионални знания при ръководенето на строителен обект.Доволни сме от коректно представените от Вас разноски.

Ние сме винаги готови и с удоволствие ще работим с Вас и в бъдеще.

Надяваме се, че тази референция ще Ви е от полза.

Със сърдечни поздрави:

Андреас Шнейдер