ПАСИВНИ КЪЩИМоят дом

Възжмоностите за избор на архитектура и дизайн са безкрайни, но нашият над 25 годишен опит в строителството е в една мострена пасивна къща.
Посетете нашата мострена къща и разберете как и защо се случва един проект за пасивна къща.

ПРОЕКТИРАНЕ

Прилагане на идеи за увеличаване на полезната площ и на комфорта  (например проектиране на плосък обитаем покрив за сметка на тривиалната, скатова покривна конструкция ….която в повечето случай е неизползваем обем). Целта е с минимални вложени средства да се получи максимална полезна площ

Избор на материали и конструктивни: Решения, които водят до ниска себестойност , без да вредят на търсените ефекти и резултати, например тестове за въздухонипроницаемост – външни бетонони стени от 20 см са по-ефективен вариант от 30 см тухлени

Идея за прилагане на нови технически решения и технически средства – например качествени кофражи, водещи до решения за видим бетон там където това е възможно, като стълбищни клетки. Също избягване на консервативни и остарели практики като например монолитно изпълнение на стълбищни рамена и площадки за сметка на метални и стъклени модерни и ефектни конструкции

Идея за топлинни печалби през зимата от прозорци разположени на юг , прилагане на различни по качество стъклопакети на юг и север и съобразяване на посоките на сградата и остъкляването на съответните фасади 

Монтажни схеми за избягване на възможни термомостове и изтичане на въздух в посока навън или навътре в сградата при употребата на сертифициране за това материали

Проектиране на екстри, като педварително е предвидено какво негативно влияние ще окажат по отношение на търсени резултати от строителството – например стандартната камина в едно конвенционално жилище не изисква особено проектиране, но в една пасивна или нискоенергиина сграда изисква вграждането на специфични коминни тела ,които да осигурят оптимално провеждане на въздух от и до горивната камера, а не да се разчита на въздуха от помещението, което би довело до дисбаланс на въздушмите потоци в проектирания обект 

Проектирането дава повече опци за реализация на свободни пространства, като например се спестят помещения за пелети, дизел, котли и дават възможност за други цели като гардеробни или увеличаване на други помещения

СТРОИТЕЛСТВО

Изготвяне на проект за прилагане на подходящи инвентарни материали – например качествено изпълнение на строително-монтажни работи с минимално количество хора, които впоследствие водят до спестяване на средства

Изпълнение в ,,един етап,, като се комбинират грубо строителство и довършване, което означвана максимално кратко изпълнение – например видимият бетон е в напълно завършен вид и се спестяват мазилки, шпакловки, латекс

Изпълнение на всички процеси паралелно и максимално комплексно – например полагане на проводници в  бетоновите елементи в тръби и гофрети, водещо до икономия на материали за изпълнение, икономия на време. Изсква се единсвено съгласуване и максимална дисциплина за изпълнение на графика на строитекството от всички участници в строителния процес. 

Изпълнение на технология по отношение на квалификация на работниците, неизискваща особени знания и умения, като единствено контролът на ръководещия строителството специалист трябва да е на ниво и с знания и опит.

Изпълнение на процесите с идеята за избягване на човешки грешки и неточностти – например полагане на два слоя изолация с разменени допирни линии, които да позволят фугите да се разминават по средата на използваните плоскости.

Изпълнение на тестовете при строго спазване на технологията и логита на строителството – например тестът за въздухонепропускливост да се изпълни на етап позволяващ евентуални доработки и корекции да бъдат минимални по стойност и времетраене.

Изпълнение на строителството по предварителен технологичен план съобразен с материали водещи до минимални загуби по отношение на отпадъци от тях , които първо се заплащат и второ трябва да се заплаща тяхната обработака като техническ отпадък. Добър пример в тази посока са бетонни, вертикални стени, които нямат отпадък и тривиалното изпълнение с тухлени тела, които имат и технилогичен отпадък от рязането им и напасване към конкретни размери.

Изпълнение на елементи с алтернативни материали, които са максимално близки до стандартните такива – например използване на системите на Ruuki за покривни конструкции могат да бъдат оптимизирани при максимално напасване на изпълнението срямо предлаганите стандартни размери.

УПОТРЕБА

  • Стремеж към нулево, нискоенергиино строителство – особено важно за ежемесечните енергиини разходи
  • Стремеж към максимален конфорт на живот 
  • Стремеж към постоянна, оптимална температура 365 дни в годината във всички помещения на сградата 
  • Стремеж към отговорно поведение към планетата Земя – в унисон със спазване на международните конвенции за борба с климатичните промени 

ВИДЕО

PASSIVHAUS STANDART PLUSИзпълнен проект за пасивна къща

PASSIVHAUS STANDART PLUSИзпълнен проект за пасивна къща

ВИДЕО

PASSIVHAUS STANDART PLUSИзпълнен проект за пасивна къща

PASSIVHAUS STANDART PLUSИзпълнен проект за пасивна къща

КОНТАКТИИмате наум
идея за проект?

КОНТАКТИИмате наум
идея за проект?