Поредната публикация на Др. Ставрев

NURBS – базирана геометрия за течения със свободна повърхност и методи с интегрирани граници