Реализирани проекти – Проект 4-ти Януари

Офис сграда на ул “4 – ти Януари”

“ОФИС СГРАДА В УПИ ХI – 108, кв. 21 по плана на ЦГЧ гр. ПЛОВДИВ”

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “КЕА ПАРК” ООД – представлявано от Любка Р. Никова.

Извършване на строително-монтажни работи , включващо цялостно изпълнение „ГРУБ СТРОЕЖ” на строително-монтажни работи, по части: “Архитектура” и “Конструкции”.

 

Снимки