Реализирани проекти – Проект Антим I

Жилищна сграда на ул. “Антим I-ви”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “Калисто Мати” ЕООД, представлявано от Г-н Георги Нанков
Извършване на строително-монтажни работи, включващо цялостно изпълнение “ГРУБ СТРОЕЖ” на строително-монтажни работи, по части: „Архитектура” и ”Конструкции”.

 

 

Снимки