Реализирани проекти -Проект Белащица

Жилищна сграда в село Белащица

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – Г-н Митко Тодоров.
Извършване на строително-монтажни работи, включващо цялостно изпълнение “ГРУБ СТРОЕЖ” на строително-монтажни работи, по части: “Архитектура” и “Конструкции”.

 

 

Снимки