Реализирани проекти -Проект Беломорски

Жилищни сгради – Близнак 1 и Близнак 2, в кв.Беломорски, Пловдив

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ – Иво Малевски.
За изпълнениие на СМР на ЖИЛИЩНИ СГРАДИ /близнаци/, съоветно с N1 и N2 в УПИ II – 533.1, местност кв. “Беломорски”, землище Пловдив – юг, в съответствие с утвърдената техническа документация, представена от Инвеститора.

 

Снимки