Реализирани проекти – Проект д-р Владо

Жилищна сграда на ул. “Др Владо”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – ОБЕРОН БАУ Извършване на строително-монтажни работи “ДО КЛЮЧ” – СОБСТВЕН ОБЕКТ.
По одобрен идеен инвестиционен проект на арх. Е.Апостолова и арх. Т.Стоянов от юни 2005 г. и Разрешение за строеж от 2006 г. издадено от гл. архитект на Район Централен гр. Пловдив на името на възложителя. Конструктори – инж. Иван Чанков и инж. Мария Чанкова. Сградата участва в конкурса на фирма BAUMIT за фасада на годината 2008 и спечели призово 3 – то място. Проектирана е с цялостно използване на дворното пространство за подземен гараж и товарен автомобилен асансьор, е 10 самостоятелни гаражи.

Снимки