Реализирани проекти – Проект Еднофамилна къща кв. Остромила

Еднофамилна сграда на кв. Остромила

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – Г-н Борелав Трифонов
Извършване включващо цялостно изпълнение “ГРУБ СТРОЕЖ “на строително-монтажни работи, по части: “Архитектура” и “Конструкции”.

 

 

 

Снимки