Реализирани проекти – Проект Ильо Войвода

Жилищна сграда на ул. “Ильо Войвода”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “Валекс” ЕООД, с Управител Г-жа Олга Петрова.
СМР – включваща: доизграждане на сграда започната и недовършена, от друг Инвеститор преди 2 години, на ниво втори етаж, бетон. Завършване до ключ.
Проектантите – инж. Иван Чанков и инж. Мария Чанкова – кострукции и архитектура – арх. Елена Апостолова и арх. Тихомир Стоянов

Снимки