Реализирани проекти – Проект ИТД

Изграждане на кабелни канали и шахти ITD

ВЪЗЛОЖИТЕЛ “АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК” АД – чрез изпълнителният директор Стоил Тодоров

Изграждане на канална мрежа с излази на “Ай Ти Ди Нетуърк” на територията на гр. Пловдив, както следва:

а) Етап 1 – опис Приложение 1 – РС 25/24.01.2011 г.

б) Етап 2 – опис Приложение 2 – РС 25/24.01.2011 г.

 

Снимки