Реализирани проекти – Проект Иван Рилски

Жилищна сграда на ул. “Иван Рилски”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “Глобал Електроник Дистрибюшън” – представлявано от управителя Исмаил Аксу
Всички СМР /строително монтажни работи/, до етап “груб строеж”, включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт – образец №14, съгласно Наредба № 3/31. 07. 2003 г. на новопроектирана ЖИЛИЩНА СГРАДА с височина 12 м. в УПИ I-962, kв. 576 по плана на пета градска част, гр. Пловдив.

 

Снимки