Реализирани проекти – Проект К. Величков

Жилищна сграда на ул. “Константин Величков”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – Г-н Боян Стойков респ. “РИГА” ЕООД.
Извършване, със свои строителни материали, техника и работна сила по одобрен инвестиционен проект на арх. Елена Апостолова от 2009 год., строителство до етап “груб строеж”, включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт – образец №14 на масивна жилищна сграда с магазини на адрес – гр. Пловдив, ул. “К.Величков” старо “Асеновградско шосе” в поземлен имот, съставляващ УПИ XIII-1984, кв. 477 по плана на Трета градска част гр. Пловдив.

 

Снимки