Реализирани проекти – Проект Лейди Станфорд

Жилищна сграда на ул. “Лейди Станфорт”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “Калисто Мати” ЕООД – представлявано от Г-н Георги Нанков.
Извършване на строително-монтажни работи “ГРУБ СТРОЕЖ” включващо цялостно изпълнение “ГРУБ СТРОЕЖ” на строително-монтажни работи, по части: “Архитектура” и “Конструкции”.

 

 

Снимки