Реализирани проекти – Проект Маркет Център 2

“Маркет център” на ул. “Капитан Райчо”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “МАРКЕТ СЕНТЪР” ЕООД – представлявана от г-н Димитър Николов Попов – Управител

За изпълнение , грубото строителство на обект: търговски център: Маркет Сентър, ул. “Кап. Райчо” 50, Тяло А, включващо кофражни, арматурни, зидарски и бетонови работи. Квадратура – над 2500 м2 разгъната площ!

 

Снимки