Реализирани проекти – Проект Опълченска

Жилищна сграда на ул. “Опълченска”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “Калисто Мати” ЕООД – представлявано от Г-н Георги Нанков
Извършване на строително-монтажни работи “ГРУБ СТРОЕЖ” включващо цялостно изпълнение “ГРУБ СТРОЕЖ” на строително-монтажни работи, по части: “Архитектура” и “Конструкции”.

 

 

 

 

Снимки