Реализирани проекти – Проект Пещерско шосе

Жилищна сграда на бул. “Пещерско шосе”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ “ФЛАМИНГО-И” ООД – представлявано от управителя на дружеството ПАУЛИН ТОМОВ ТОМОВ.
Строителство до етап “груб строеж”, включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт – образец №14, съгласно Наредба № 3/31. 07. 2003 г-на новопроектирана масивна сграда от ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС, ПЪРВИ ЕТАП: СЕКЦИЯ “А” с магазини на адрес – гр. Пловдив, в поземлен имот, съставляващ УПИ I-510480, 510481 за смесено обществено обслужване и жилищно застрояване по плана на кв. “Христо Смирненски” III етап на гр. Пловдив.

 

Снимки