Валтербау: Ние сме винаги готови за предстояща съвместна работа с Вас

Валтербау

Акционерно дружество

Относно: Texas Intruments Cafeteria

Уважаеми господин Ставрев,

С този документ потвъждаваме, че Вие като строителен ръководител на фирма Оберон 2001 допринесохте за грубия строеж на кафетерията.

Искаме да изразим нашето задоволство от взаимната работа. Това се отнася както до вашата благонадеждност, така и до показаните от вас теоретически и практически знания при воденето на обекта.Представените от вас разходи бяха винаги точни.

Ние сме винаги готови за предстояща съвместна работа с Вас.