Всеки петък – ден на отворени врати. Елате и погледнете!

От 15.3. 2019  Ви каним да се запознаете с резултатите от проекта на ЕС А-ЗЕБ Достътни нискоенергийни сгради не само теоретично, но и вече  в сертифицирана нискоенергийна сграда: с проблемите, строителството, стойността, комфорта и ползите до които сме достигнали в съвместната ни работа с колеги от седем страни от ЕС. Имате възможност да  ни посетите всеки петък  в новия офис на фирма ОБЕРОН КОНЦЕПТБАУ в с.Марково