С достъпната пътна карта AZEB, качеството nZEB вече не е трудно за постигане

21/03/2020by admin

 

Методологията  AZEB – Affordable Zero Energy Buildings или достъпни сгради с нулева енергия, се основава на проект на ЕС “Хоризонт 2020”. Проектът се ръководи от международен еикп от 8 партньори в 6 Европейски държави. За нас огромна превилегия да сме част от този екип. https://azeb.eu/more-about-azeb/

С достъпната пътна карта AZEB, качеството nZEB вече не е трудно за постигане!

Изграждането на нискоенергийни сгради става все по-сложно. Човек вече не може да се размине с технически трикове, допълнителна работа или малко по-ниско качество. А за да се достигне достъпна като разходи (почти) енергийно-неутрална конструкция, се изисква съвсем различен подход. Поради големите промени от страна на търсенето, в политиката и технологиите, ниските разходи се превръщат в сериозно предизвикателство за изпълнителя. Новата пътна карта на AZEB е стъпка по стъпка метод за изграждане на енергийно-неутрални сгради с повече стойност за по-малко пари.

Всяко усилие за изграждане или реконструкция на енергийно-ефективна сграда на ниска цена ще се възползва от ефективен процес на проектиране, което е централната тема на тази статия за AZEB: Достъпни нулеви енергийни сгради. Тя се отнася до тригодишно европейско проучване, в което 8 партньори от 6 държави от ЕС събраха всички налични решения, за да направят (почти) енергийно неутралното строителство и обновяване на достъпни цени. Тези отделни и частични решения след това бяха събрани в интегрален и практичен метод стъпка по стъпка.

За да направим устойчиви и достъпки енергийно-неутрални сгради, AZEB се справи с предизвикателството да формулира отговора чрез оптимизиран процес на проектиране и изграждане. AZEB създаде 17 стъпки във формата на пътна карта, включваща инструменти за прилагане на тези стъпки на практика. Прилагането на този метод за строителен проект ще бъде изгодно за всички участващи страни. Спестява време, пари, труд и материали. И това води до висококачествени сгради, които ще отговарят на амбициозни цели и които ще задоволят всички клиенти.

Ранните консултации с целия екип за проектиране и изграждане и поддръжка, както и с инициатора, формират основата за добре балансиран процес на вземане на решения от самото начало, предотвратявайки много разходи за преработка и повреда в следващите фази.

Ефективен процес на проектиране и изпълнение
Пътната карта на AZEB обединява съществуващите решения по отношение на технологията и организацията в цялостен метод с акцент върху осигуряване на качество, поръчки и интегрирано управление на проекти. Методът AZEB внася структура във всички фази на проекта в 17 стъпки, което води до достъпна енергийно- неутрална сграда с предвидими резултати и качество. Тази структура също така гарантира прозрачен процес на информация и решения, който е от полза за всички изпълнители, клиенти, ръководители на проекти и други страни, участващи в подготовката и реализацията. Това води до много ефективен процес на проектиране и изпълнение.

Съвместни консултации на ранен етап
Няма универсално, стандартно решение за енергийно-неутрална конструкция. От началото на проекта, екипът взема стотици решения. При традиционен подход първоначалните предпочитания често се преразглеждат, което води до причудлив процес на проектиране. Първоначалните амбиции са поставени под натиск, след като окончателните цени са на масата.

Ранните консултации с целия екип за проектиране и изграждане и поддръжка, както и с инициатора, формират основата за добре балансиран процес на вземане на решения от самото начало, предотвратявайки много разходи за преработка и повреда в следващите фази. Който следва маршрута на AZEB, взема решения, като включва всички заинтересовани страни, картографира всички важни аспекти и проучва всички потенциални въздействия върху крайното изпълнение. Когато изпълняващите страни седят на чертежната маса, аспектите, в които те се специализират и отличават, могат да станат част от дизайна. Разнообразието от опит и знания ще се допълват взаимно и могат да се подсилват взаимно, така че решенията да следват от съвместен творчески процес. Участието също така създава ангажираност. С картата на маршрута AZEB, качеството на (близо) енергийно-неутрален проект вече не е инцидентен, а логически резултат от явен и структуриран процес.

Оптимално между разходите и ефективността
Подходящото ниво на оценка на разходите за всяка фаза на проекта ще тества икономическата осъществимост през жизнения цикъл на сградата. Започването на ранен етап с тези оценки на разходите улеснява пренасочването на усилията за проектиране навреме, ако е необходимо, спестявайки време и пари. Изричното изследване на ефектите на дизайнерските решения върху крайното потребителско изживяване на сградата също е част от процеса на вземане на решения от самото начало. И накрая, чрез непрекъснато и изрично свързване на експлоатационните разходи с качеството и функционалността на сградата и с първоначалните разходи за изграждане по време на цялостното строителство, може да се постигне оптимален резултат за социалните, екологичните и икономическите характеристики на сградата.